Svenska Kraftnät 13 september

  • 21 aug 2021

Sveriges kraftsystem har varit under mediernas lupp i sommar. Måndagen 13 september håller Svenska Kraftnäts chefsstrateg Niclas Damsgaard ett Zoomföredrag för SER medlemmar under rubriken

Elektrifiering och långsiktig utveckling av elsystemet

Vad betyder elektrifieringen för elförbrukningen?

Hur påverkas kraftsystemet och klarar vi effektbalansen?

Hur viktigt är efterfrågeflexibilitet i det framtida elsystemet?

 

Tid: 13/9 kl 18:00 – 19:00 + kort frågestund

Bli medlem i SER i god tid för att delta, ser.se/medlem. Som medlem får du efter inloggningen bl.a. tillgång till SER-Kanalen.


Länk till Zoomföredraget finns snart på SER-Kanalen/Events samt skickas via mail till alla medlemmar.

 

På försommaren kom SVK med sin Långsiktiga MarknasAnalys, den finns här:

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2021/langsiktig-marknadsanalys-2021.pdf