Nyheter

Sveriges elförsörjning

  • 5 apr 2022
  • elkraft, energi, Föreläsning

image: Sveriges elförsörjning

Tid: Onsdagen 27/4 kl 18:30 – ca 20:00

(Inspelad - se SER-Kanalen/Videor)

SER Zoom föredrag där Jan Blomgren tar upp några aspekter runt Sveriges elförsörjning.

Plats: Zoommöte, länken hittas efter inloggning på SER-Kanalen/Events.

  • Varför elpriserna har stigit dramatiskt, och vad man (inte) kan göra åt det.
  • Vikten av elnätet, inte bara elproduktion.
  • Skillnaden mellan planerbar och väderberoende kraft.
  • Kärnkraft, små modulära reaktorer.
  • Frågor

Jan Blomgren är företagsledare och konsult inom energi. Han har tidigare bla varit professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet.

Väl mött!!

Studiebesök Megger 20 april inställt!

  • 5 apr 2022

På grund av att få medlemmar anmälde sig att delta fysiskt vid studiebesöket i Megger (färre än 10 deltagare) väljer vi att ställa in evenemanget. Vi hoppas att kunna erbjuda det igen vid ett annat tillfälle.