Om föreningen

SER betyder Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening. Det är en sammanslutning av elektro- och dataingenjörer och representerar hela den svenska elektro- och dataingenjörs-kåren. SER har cirka 900 medlemmar.

Styrelseledamöterna i SER har alla olika bakgrund, utveckling och aktuell position. Detta ger en bred bas för föreningsarbetet – mer om de enskilda ledamöterna finns att läsa under rubriken styrelse.

Enligt stadgarna ska SER stimulera informations- och erfarenhetsutbyte, verka för medlemmarnas yrkeskunskap och ansvarskänsla. Dessutom ska SER främja elektro- och datateknikens samhällsnyttiga utveckling.

SER är helt fristående från politisk och facklig verksamhet.

Ett medlemskap i SER ger tillgång till både formella och informella sociala nätverk, något som kommer att bli mer och mer viktigt i framtiden.

SERs samarbetspartners är Swedsoft och EUREL

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att den svenska mjukvarans konkurrenskraft. Swedsoft erbjuder även kostnadsfria kurser och seminarier inom mjukvara, tryck här för att besöka våra Swedsoft länkar.

EUREL är en samarbetsorganisation mellan de europeiska systerföreningarna.  EURELs mål är att underlätta informationsutbyte och främja en bredare spridning av vetenskaplig, teknisk och relaterad kunskap som är relevant inom elektroteknik. Samarbete med EUREL innebär att SERs medlemmar får möjligheten att delta på olika studieresor och ställa upp i spännande tävlingar med chansen att vinna fina priser.