Nyheter

Nytt Nummer av EDT

  • 29 feb 2024

image: Nytt Nummer av EDT

EL- OCH DATATEKNIK nytt nummer

Nu finns ett nytt nummer av vår tidning tillgängligt. Du hittar det på hemsidan genom att klicka på: Vår Tidning - EDT.

EUREL - AI och Digital Trust

  • 29 feb 2024
  • EUREL

image: EUREL - AI och  Digital Trust

Digital Trust


Vi måste känna oss säkra på att vi är skyddade online. Därför inför EU regler för att stärka betrodda tjänster. (på engelska pratar man om Digital Trust).

Eftersom det händer mycket inom området har EUREL skapat en kommitte runt just AI och digital tjänster för att koordinera information och aktiviteter.

Man hittar mer information, och kan följa arbetet på: https://www.eurel.org/en/committee-ai-digitaltrust