Nyheter

Swedsoft vårmöte 2021

  • 24 mar 2021
  • Möte

Välkommen till Swedsofts vårmöte 22 april 2021, som i år är digitalt. Vårmötet i Swedsoft består av två olika möten, förenings-/årsmötet och medlemsmötet.

EUROPA OCH ”HIGH-TECH”

  • 15 mar 2021
  • elkraft, energi, SER

image: EUROPA OCH ”HIGH-TECH”

Europa behöver bli mer självförsörjande på ”high-tech”. EUREL har tagit fram två spännande dokument som handlar om situationen för modern högteknologi inom industrin i Europa. Som SER-medlem har du chansen att göra din röst hörd genom att kommentera EURELs dokument, och därigenom få vara med om att sätta Europa på kartan inom high-tech. Kommentarerna skickas till EUREL´s kontaktperson Inger Björklind Bengtsson inger.bjorklind@gmail.com som vidarebefordrar kommentarerna till Celine Oeyen, EUREL Secretary General. Kommentarerna ska vara inkomna före den 29 mars, 2021. LÄS DOKUMENTEN HÄR:

Technological Sovereignty: Methodology and Recommendations

Battery Systems for Multiple Units Emission-free drives powered by lithium-ion cells

KK-stiftelsen, LIVSLÅNGT LÄRANDE

  • 5 mar 2021
  • Föreläsning, Möte, seminarium

SER har inbjudits av KK-stiftelsen till deras webbsända vårlansering och seminarium om LIVSLÅNGT LÄRANDE, den 16 mars 13.00-16.15. Du kan bara logga in på www.kks.se vid nämnda datum och tid, och där kommer då att finnas en länk till seminariet, som du kan klicka på och delta. Detta enligt meddelande till SER från KK-stiftelsen, Petter Zirath.

Välkomna till Swedsoft´s seminar

  • 1 mar 2021
  • Föreläsning, Sverige

Webbversion

Open source from a business perspective

Welcome to Swedsoft's seminar "Open source from a business perspective" on Thursday April 22nd, 13:00-16:00