Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening (SER). Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Enligt stadgarna ska SER stimulera informations- och erfarenhetsutbyte, verka för medlemmarnas yrkeskunskap och ansvarskänsla. Dessutom ska SER främja elektro- och datateknikens samhällsnyttiga utveckling.

SER är helt fristående från politisk och facklig verksamhet.

Ett medlemskap i SER ger tillgång till både formella och informella sociala nätverk, något som kommer att bli mer och mer viktigt i framtiden.

SER är anslutet till EUREL, en samarbetsorganisation mellan de europeiska systerföreningarna.

Här (https://ser.se/medlemskap/) hittar du mer information om medlemskap i SER och här (https://ser.se/medlemskap/medlemsformaner/) kan du läsa om våra medlemsförmåner.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar, debitera och bokföra medlemsavgifter och andra avgifter, mm.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot.


Version 101, senast uppdaterad 31 okt 2018, 10:15