Nyheter

SER-prize

  • 16 sep 2013

SER utlyser 2014 års ingenjörspriser för smart och hållbar samhällsutveckling: SER Prize och SER Junior Prize

The 17th International Conference

  • 10 sep 2013

ICIN 2013 som äger rum i Venedig den 15-16 oktober kommer att ha primärt fokus på hur man gör Telekomnäten smartare och hur man kopplar smarta skaker till dom smarta näten. SER-medlemmar får 20 % på deltagaravgiften till ICIN. Läs mer här