Årsmöte 2024 - 23 Maj

  • 6 maj 2024

Kära medlem

Hjärtligt välkommen till årsmöte på KTH den 23 Maj 2024

Mer info via länk

Väl mött

Årsmöte 2024

 

Plats: KTH, teknikringen 33, andra våningen, sal - sten Velander

Tid : 17.30

Även ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/81336260573

 

Agenda

  1. Mötet Öppnas och formalia
  2. Seminarium: AI med Erik Quijano
  3. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
  4. Ekonomi 2023
  5. Revisionsberättelse för 2023 och revisorns rekommendation
  6. Valnämnden förslag 
  7. Förslag till årsmötet
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande