Nyheter

Telekomboken från SER

  • 24 dec 2021

Under de senaste 130 år kan man se de enorma samhällsförändringar som möjliggjorts med utvecklingen av elektrotekniken. Idag har det skapats en helt annan värld som i grunden bygger på elektriciteten. Boken bygger på att vi som var med och utvecklade tekniken skriver om sina minnen och bidrag till detta. Det är alltså ett annat arbetssätt än att låta professionella författare göra historieskrivningen. Resultatet ska bli en antologi av essäer skrivna av dem som var med. Avgränsningen kom att bli telekom- och radioteknikens tekniska utveckling ur ett svenskt perspektiv. I detta område har Sverige haft en världsledande roll inom allt från telegrafi över tråd, trådlös telegrafi, fast telefoni och mobil telefoni, beträffande radio-, apparat- och systemutveckling fram till dagens smarta telefoner.

Idéen att skriva en bok om utvecklingen av telekommunikation i Sverige, som fått så stor inverkan på den globala utvecklingen, kom upp vid diskussionerna under en middag efter ett medlemsmöte i SER. Föreningen grundades 1888, och hade firat sina 130 första år. Vid en tillbakablick över dessa år i minnesskriften SER 1888 - 2018, så såg vi den enorma omvälvning världen genomgått genom elektricitetens landvinningar inom olika områden. Min idé var att göra ett bokprojekt med flera skribenter som hade varit med om att skapa den nya tekniken sedan 1888. Det gällde att plocka upp dessa historiska brottstycken innan de föll i glömska. Vi har sedan dess diskuterat i föreningen, hur vi ska kunna driva projektet och avgränsa omfattningen på bokprojektet.

Bokens utformning som en digitalt tillgänglig skrift ska göra det möjligt för den att kunna leva, genom att nya självständiga bidrag kan tillfogas, efter hand som de inflyter till redaktionen. SER förfogar över alla de ideella bidragen, men betonar att det är författarnas uppfattningar som framförs.

Medlemmar hittar boken under fliken MEDLEMSKAP/MEDLEMSFÖRMÅNER.

SER Junior Prize

  • 18 dec 2021

Ansök till SER Junior Prize genom att skicka in ditt examensarbete till serjuniorprize@ser.se samt motivera varför du söker Prizet!

EUREL eMeetup

  • 6 dec 2021

EUREL eMeetup on Technological sovereignty

27 January 14:00-15:30

Topic description

Technological sovereignty as a core objective of the EU was introduced by European Commission President Von der Leyen in 2019 when she presented her guidelines. Achieving objectives such as climate and environmental protection, digitalization in the framework of the social market economy and data protection depends on the availability of suitable technologies. Technological sovereignty for Europe took an even bigger scale when the coronavirus pandemic hit severely our European economy, showing how dependent we were from countries outside the EU and how critical it is that the EU get strategic autonomy in some specific domains.