Historik

1888 bildades Svenska Elektroingenjörsföreningen, ansluten till Svenska Teknologföreningen, STF.

1949 bildades Svenska Högskoleutbildade Elektroingenjörers Riksförbund (SER).

1956 sammanslogs de båda elektroingenjörsföreningarna.

1974 skedde fusion av STF och CF.

1989 ändrade SER namn till Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening. Härigenom markerades att dataingenjörer också hör hemma i SER.

Sedermera har fackliga frågor helt överlåtits till CF (numera Sveriges ingenjörer), och SER är i dag en självständig teknisk ideell förening av elektro- och dataingenjörer.