Young Engineers' Seminar

  • 14 mar 2016

Young Engineers' Seminar - YES 2016 (Deadline for registration)

 

Title: Young Engineers' Seminar - YES 2016 (Deadline for registration)

Location: Brussels

Link out: Click here

Description: Young Engineers Seminar 2016 hos EU är inbokat till 6-8 juli, och som vanligt får deltagarna en grundlig genomgång av hur EU och dess institutioner fungerar, prata med politiker och andra som jobbar inom EU.

Är du studentmedlem i SER, eller studerar inom elektroområdet ska du absolut skicka in en ansöka!

Start Time: 00:00

Date: 2016-06-22