Bli Medlem

Fyll i nedan formulär, skapa konto för att bli medlem - eller delta i något av våra evenemang.

Väljer du medlemskap får du din första medlemskapsfaktura per e-post.

Ordinarie medlemsavgifter:

Senior bosatt i Sverige

600 kronor

Utlandsboende

750 kr (490 kr medlemsavgift + tidningsporto)

Pensionär

350 kronor (måste anmälas till kansliet)

Studerande

50 kronor (årskurs, linje skall anmälas till kansliet;
gäller före examen)

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

OBS! Shiftlägeskänsligt. Max 35 tecken.

Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening (SER). Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Enligt stadgarna ska SER stimulera informations- och erfarenhetsutbyte, verka för medlemmarnas yrkeskunskap och ansvarskänsla. Dessutom ska SER främja elektro- och datateknikens samhällsnyttiga utveckling.

SER är helt fristående från politisk och facklig verksamhet.

Ett medlemskap i SER ger tillgång till både formella och informella sociala nätverk, något som kommer att bli mer och mer viktigt i framtiden.

SER är anslutet till EUREL, en samarbetsorganisation mellan de europeiska systerföreningarna.

Här (https://ser.se/medlemskap/) hittar du mer information om medlemskap i SER och här (https://ser.se/medlemskap/medlemsformaner/) kan du läsa om våra medlemsförmåner.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar, debitera och bokföra medlemsavgifter och andra avgifter, mm.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot.

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.