EnergiBar 16/10

På torsdag är det dags för EnergiBar, som denna gång gästas av Ramböll Management Consulting. Vi få ta del av bolagets senaste energirapport ”Elmarknaden är död – länge leve elmarknaden” och möjlighet att ställa frågor om de simuleringar som presenteras. Inte minst är kostnaderna för ett elsystem utan kärnkraft intressanta att titta närmare på. Var: … Läs mer »

Öppet hus på Electrum 22/10

Efter en stor ombyggnad utav Electrumhuset i Kista flyttar nu hela KTH i Kista:s verksamhet tillbaka till Electrum. KTH vill därför inviga lokalerna och bjuder in till öppet hus. Man kommer få möjlighet att träffa KTHs forskare och studenter och gå på en guidad tur i Electrumlaboratoriet. Man kommer även få träffa de övriga verksamheterna … Läs mer »

SER bjuder in till ICIN Conference 17-19 februari 2015

SER har nöjet att i samarbete med ICIN 2015 erbjuda våra medlemmar 20 % på deltagaravgiften till 2015 års ICIN konferens. Är du intresserad av att skicka in ditt material till konferensen. Passa på innan deadline den 30 september 2014! Konferensen söker publikationer med tema: Service Webification Social Networks and Customer Relationship Network IT‐isation Internet … Läs mer »

Elteknik #4 2014

Nu finns årets fjärde utgåva av medlemsbladet Elteknik att läsa på vår hemsida. I detta nummer kan du bl.a. läsa om: – Utlysningen av SER Prize och SER Junior Prize 2015 – EU:s teknikplattform för vindkraft – Studiebesök på Vattenhallen Science Center – Nobelföreläsning med Michael Levitt – SERs sponsring av Mentorprogram – EURELs Ex-co-möte … Läs mer »

Utlysning SER prize 2015

SER, Sveriges Elektro- och Dataingenjörers Riksförening, utlyser härmed 2015 års SER-priser för att tydliggöra de svenska elektro/data/IT-ingenjörernas viktiga roll för en smart och hållbar samhällsutveckling. Det ”stora” priset, SER Prize, tilldelas en individ eller en odelbar grupp av individer för en förtjänstfull ingenjörsgärning som fått sitt genombrott de senaste åren. Det andra priset, SER Junior … Läs mer »

SER bjuder in till studiebesök på Vattenhallen i Lund

Lars Olsson  från  SER arrangerar studiebesöket på Vattenhallen i Lund den 8 Oktober. Visning, guidning av vattenhallen och fysikaliska fenomen som åska, erbjuds i en åskföreläsning, föreståndaren Monica Almqvist berättar om vattenhallen. Vattenhallen är ett science center med stark anknytning till Lunds universitet. Lunds Tekniska Högskola LTH samarbetar med Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt … Läs mer »

Nobelföreläsning IEEE, Michael Levitt, KTH den 6 juni 2014

På nationaldagen var ett 50-tal gäster inbjudna att i IEEEs regi delta under en föreläsning från nobelpristagaren Professor Michael Levitt. Han berättade om den resa han gjort innan och efter nobelpriset och den forskning han idag arbetar med och aldrig slutar att inspireras av. Michael Levitt var ursprungligen datavetare. Under sin akademiska karriär har siktet … Läs mer »

Sammanfattning av Exco-mötet 23/6-14

EURELs Executiv-kommitté träffades i Stockholm 23/6 under ledning av ordförande Margaretha Eriksson och Secretary General Andreas Landwehr. Exco fattade tre viktiga beslut: att fortsätta arbetet med att utreda frågan om hållbar energiförsörjning (kopplat till ”Energiewende” i Tyskland), och relaterat till detta cybersäkerhet som rör vår infrastruktur för energidistribution. Dessutom kunde vi besluta att gå vidare … Läs mer »

Elteknik #2 2014

Nu finns årets andra utgåva av medlemsbladet Elteknik att läsa på vår hemsida. I detta nummer kan du bl.a. läsa om: -Prisutdelningen SER Prize 2014 -Mikael Östlings presentation -SER mot framtiden -SER sponsrar mentorprogram vid KTH Kista -Kort rapport från årsmötet -Om EUREL -Rapport från elektronikmässan S.E.E. -Lärandets kreativa kaos -Om TFF -Redaktionen för Elteknik, … Läs mer »

SER bjuder in till Studiebesök på AXIS Communications

Inbjudan till föredrag och rundvandring av AXIS Communications. Carl-Axel Alm från AXIS Communications skall presentera nätverksvideoföretaget AXIS Communications. Axis lanserade 1996 som första företag i världen en nätverkskamera, vilket markerade ett skifte från analog till digital teknik. Ett skifte som Axis idag  är marknadsledare inom och fortfarande drivande kraft bakom. Övergången från analog till digital videoövervakning, som banar … Läs mer »