Kansli

SER anlitar Föreningshuset för att sköta medlemskontakter, medlemsregistret (adressändringar och betalningsfrågor), information, utredningar m.m.

Bli medlem >>

Postadress:
SER Medlemsservice c/o Föreningshuset,
Virkesvägen 26,
120 30 Stockholm,

Tel. 08-121 513 26

E-post: medlem@ser.se